GİZLİLİK POLİTİKASI

B+L, sizin özel bilgilerinizin işbu internet sitesi ( “Site” ) tarafından kullanımının önemli bir husus olduğunun farkındadır. B+L, Site kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunması konusunu ciddiye almaktadır. Bu nedenle B+L, Site kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin hangi tür bilgilerini topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında onları bilgilendirmek istemektedir.

İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), Site kullanıcıları ve ziyaretçilerinin kişisel bilgilerine ilişkin almış olduğumuz gizlilik ve güvenlik önlemlerimizle ilgili bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır. Gizlilik Politikası, Site kullanıcıları ve ziyaretçilerine ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de kullanıcı ve ziyaretçilere ait kişisel verilerin toplandığı her sayfada bulunmaktadır.

1. KİŞİSEL VERİLER ve MAHREMİYET

Kullanıcılar, bu Site’yi kullanarak, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu („KVKK“) uyarınca, işbu Gizlilik Politikası’nda açıklanan amaçlarla sınırlı olmak üzere, kişisel verilerinin toplanmasını, depolanmasını ve işlenmesini kabul ederler. B+L, kişisel verileri korumak için KVKK ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca belirlenen önlemleri alır. Kişisel veriler, öncesinde Site kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin açık rızası alınmak kaydıyla, B+L tarafından KVKK ve sair mevzuatın izin verdiği ölçüde kullanılmak üzere toplanır, depolanır ve işlenir. Kullanıcılar böylesi bir rızayı, site içerisinde kişisel verilerin toplandığı her yerde verebilir ve her zaman verdikleri izni geri alabilirler. B+L, bu Site üzerinde topladığı kişisel verileri, kanunda belirtilen haller veya ilgili verilerin, B+L’nin yurt içinde ve yurtdışındaki yetkili temsilcileri veya yurt içinde ve yurtdışında hizmet satın aldığı üçüncü kişilerle, internet sayfalarının bakım ve yürütülmesine ilişkin aktiviteler için, paylaşılmasının zorunlu olduğu haller haricinde B+L dışındaki üçüncü kişilere ifşa etmez. B+L’nin temsilcileri ile hizmet satın aldığı üçüncü kişilerin, söz konusu kişisel verilerin gizliliğini koruma ve kişisel verinin sahibinin izni olmaksızın yukarıda sayılanların haricinde üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kullanıcıların bu Site ve/veya Site’de yer alan e-posta adresleri üzerinden B+L ile iletişime geçerek kendilerine ait herhangi bir kişisel veriyi paylaşmaları halinde, B+L bu verileri KVKK başta olmak üzere ilgili sair mevzuat uyarınca işleyebilecektir. B+L’nin tabi olduğu mevzuat uyarınca, kullanıcıların B+L ile paylaştıkları kişisel sağlık verileri, kanunlar ve sair mevzuattan doğan yükümlülükler gereğince idari makamlarla paylaşılabilir. Kullanıcıların bir ürünle ilgili bir advers olay bildiriyor olmaları halinde kullanıcılardan, hasta baş harfleri, yaşı, cinsiyeti ve reçete eden hekim gibi özel bilgiler istenebilir. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından çıkarılan kılavuz ve yönetmelikler uyarınca B+L, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve bünyesindeki ilgili merkez, komisyon ve birimlere ürünlerinin güvenliliğiyle ilgili rapor sunmak için tanımlanabilir hasta bilgilerini toplamakla yükümlüdür.

B+L, yukarıda anlatılan sebeplerden ötürü, kullanıcıların kişisel verilerini, KVKK ve sair mevzuatın izin verdiği ölçüde, Gizlilik Politikası’nda açıklanan amaçlarla, Site ile ilgili hizmet satın aldığı üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarabilir. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda kişisel verilerinin yurtdışına ve/veya üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını info@bausch.com.tr adresine başvurarak öğrenmeyi talep edebilir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI ve AMACI

B+L, kullanıcı trafiği kalıplarını takip etmek ve kullanıcılar için daha iyi ürün ve hizmetler tasarlamak amacıyla, kullanıcıların Site’deki ürün ve hizmetleri kullanması ile ilgili bilgileri kullanır.

Aksi belirtilmediği takdirde, Site yoluyla toplanan bilgiler, Site içeriğinin geliştirilmesi, Site’nin tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmesi ve burada belirtilen diğer amaçlar için kullanılabilir.

Kullanıcıların, bu Site’de sunulan bilgi ve hizmetlerin çoğunu kullanmak için kaydolması gerekmez. Ancak kullanıcılar kaydolmak isterse B+L, kullanıcıların kayıt olurken verdiği iletişim bilgilerini, Site’ye kaydolduklarını doğrulayan bir e-posta göndermek ve onlardan gelen soruları yanıtlamak için kullanır. Kullanıcıların istemesi halinde, B+L, iletişim bilgilerini paylaşarak izin veren kullanıcılara zaman zaman, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu kullanıcıların ilgisini çekebilecek özel promosyon veya bültenleri içeren e-postalar gönderebilir.

B+L, pazara sunduğu ürün ve servislerini iyileştirmek ve bunların piyasaya sunulma amaçları olan sağlık sorunları ile mücadeleye nasıl bir katkıda bulunduklarını analiz etmek maksadıyla, ilgili mevzuatın belirlediği sınır ve ölçülere uygun şekilde, kullanıcıların ve ziyaretçilerin sağlıkla ilgili kişisel verilerini toplayabilir, işleyebilir ve Site’nin diğer kullanıcılarına ve ziyaretçilere ait veriler ile birleştirebilir. Bunun dışında, kişisel veriler yukarıda da bahsedildiği şekilde, KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde yurtdışına aktarılarak, B+L tarafından yurtdışında toplanılan diğer verilerle birleştirilerek kullanılabilir.

İşbu Site, Site’ye yapılan ziyaretlerin istatistiki analizini yapabilmek adına Google Analytics yazılımı kullanır. Bu yazılım, ziyaret sayısı, Site’de veya sayfalarında geçirilen süre hakkında veriler toplar. Bu şekilde, B+L, Site’nin kullanımı sırasında otomatik olarak elde edilen ve kişisel veri olarak kaydedilip kullanılmayan bazı istatistiki verileri toplayabilir. Kullanıcılar ve ziyaretçiler bu Gizlilik Politikası’nı okuyup altındaki okudum, anladım ve kabul ediyorum butonunu tıklayarak, istatistiki amaçlar için böylesi servislerin kullanımını onaylamış olurlar.

3. ERİŞİM, DÜZELTME YA DA İTİRAZ HAKKI

B+L, kullanıcılardan toplanan kişisel verilerin işlenmesinde, bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktadır. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda info@bausch.com.tr adresine başvurarak,  her türlü kişisel verinin düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilir. Posta, elektronik posta, telefon veya faks aracılığı ile irtibata geçerek kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe  B+L için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

4. GÜVENLİK VE GİZLİLİK

B+L tarafından, bilgisayar bağlantılı olarak kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanılmaktadır. B+L, kişisel verilerin işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktadır. B+L, kişisel verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; internet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek üçüncü kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

5. ÇEREZLER (COOKIES) VE İNTERNET ETİKETLERİ

Çerezler ve benzer teknolojiler, Site’yi kullanan kullanıcılardan anlık olarak bilgi alınabilmesini ve onlara bilgi verilebilmesini sağlayan araçlardır. B+L, çerezleri, bu internet sitesinin trafiğini denetlemek maksadıyla kullanır. Kullanıcılar ve ziyaretçiler bu siteyi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırlar. Çerezler bilgisayarlara zarar vermez. Kullanıcılar tarayıcılarını, bilgisayarlarına "çerez" girdiğinde uyaracak biçimde ayarlayabilirler; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olurlar. Ancak çerezlerin kabul edilmemesi, Site’nin fonksiyonlarını verimli olarak yerine getirmesini engelleyebilir.

6. DİĞER SİTELERE İLİŞKİN LİNKLER

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu Site için geçerlidir; B&L’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak Site’de kullanıcıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. B+L’nin amacı, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verilen internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verildiği ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple, B+L, link verilen internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak kullanıcılara herhangi bir garanti vermez. B+L, Site dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

7. ÇOCUKLARIN ERİŞİMİ HAKKINDA

Bu site 18 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. B+L, çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde velilerinden alınmış net bir muvafakat olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Velilerin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır. B+L, ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmaları tavsiye etmektedir.

8. BİZE ULAŞIN

Kullanıcılar, Gizlilik Politikası veya KVKK uyarınca, Site’ye verdikleri her türlü kişisel verinin, işlenip işlenmediğini öğrenmeyi, yanlış işlendiyse düzeltilmesini, değiştiyse güncellenmesini veya silinmesini talep edebilir. Kullanıcılar, kişisel verilerine ilişkin her türlü soru ve talepleri için, B+L’ye info@bausch.com.tr üzerinden ulaşabilirler.

Yasaların gerektirdiği yerler dışında B+L, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir. İnternetin sürekli gelişimi, gizlilik beyanımızda değişiklik yapılmasını gerektirebilmektedir. Gerektiğinde B+L’nin, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkı saklıdır.