VERİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI


İletişim bilgilerimize ulaşabilmeniz için aşağıda bulunan Veri ve Gizlilik Politikamızı okumanızı ve okuduğunuzu beyan etmenizi rica ederiz.


VERİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu internet sitesine ("Site") erişim ve Site’nin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabiidir. Bu Site Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş. ("B+L") tarafından geliştirilmiştir ve yönetilmektedir. B+L, sizin özel bilgilerinizin Site tarafından kullanımının önemli bir husus olduğunun farkındadır. B+L, Site kullanıcılarının,  ziyaretçilerinin ve kendisi ile çeşitli yollarla iletişim kurmayı tercih eden gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması konusunu ciddiye almaktadır. Bu nedenle B+L, Site kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin Site ve burada belirtilmiş amaçları gerçekleştirmek için kullanıcıların tercih ettiği sair kanallar aracılığıyla hangi tür bilgilerini topladığı ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiği hakkında onları bilgilendirmek istemektedir.

B+L tarafından işletilmekte olan işbu Site ve aşağıdaki resmi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizimle iletişim kurmak üzere kişisel verilerinizi paylaştığınız takdirde, söz konusu kişisel verileriniz, taleplerinizi karşılamak üzere işbu Web Sitesi Veri ve Gizlilik Politikası’na ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işlenecek ve korunacaktır. B+L tarafından işletilmekte olan sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizimle iletişime geçmeden önce işbu Web Sitesi Veri ve Gizlilik Politikası’nı lütfen dikkatlice inceleyiniz. B+L tarafından yönetilmekte olan sosyal medya hesaplarımız şunlardır:

İşbu Web Sitesi Veri ve Gizlilik Politikası ("Gizlilik Politikası"), Site kullanıcıları ve ziyaretçilerinin ve sair kanallarla bizimle iletişime geçecek kişilerin kişisel bilgilerine ilişkin almış olduğumuz gizlilik ve güvenlik önlemlerimizle ilgili bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır. Gizlilik Politikası, Site kullanıcıları, ziyaretçileri ve sair kanallarla iletişime geçen kişilere ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de kullanıcı ve ziyaretçilere ait kişisel verilerin toplandığı her sayfada ve sosyal medya hesaplarımızda bulunmaktadır.


1. KİŞİSEL VERİLER VE MAHREMİYET

Kullanıcılara ait kişisel veriler, bu Site’yi kullanarak, yahut buradaki amaçların gerçekleştirilmesi için kullanıcıların tercih edecekleri diğer kanallar aracılığıyla, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (Hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) uyarınca, işbu Gizlilik Politikası’nda açıklanan amaçlarla sınırlı olmak üzere, toplanacak, depolanacak ve işlenecektir. B+L, kişisel verileri korumak için Veri Koruma Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca belirlenen önlemleri alır. Kişisel veriler, gerektiği hallerde öncesinde Site kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin açık rızası alınmak kaydıyla ve her koşulda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek, B+L tarafından Veri Koruma Mevzuatı’nın izin verdiği ölçüde kullanılmak üzere toplanır, depolanır ve işlenir. Kullanıcılar böylesi bir rızayı, site içerisinde kişisel verilerin toplandığı her yerde verebilir ve her zaman verdikleri izni geri alabilirler.


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, TOPLANMASI VE AMACI

B+L, kullanıcı trafiği kalıplarını takip etmek ve kullanıcılar için daha iyi ürün ve hizmetler tasarlamak ve taleplerinizi karşılamak amacıyla, kullanıcıların Site’deki ürün ve hizmetleri kullanması ile ilgili bilgileri veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla iletilebilecek talepleri karşılamak üzere kullanır.

Aksi belirtilmediği takdirde, Site yoluyla toplanan bilgiler, Site içeriğinin geliştirilmesi, Site’nin tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmesi, taleplerinizin karşılanması, ürün siparişlerinin alınması  ve burada belirtilen diğer amaçlar için kullanılabilir.

Kullanıcıların, bu Site’de sunulan bilgi ve hizmetlerin çoğunu kullanmak için kaydolması gerekmez, bu da bize kim olduğunuzu söylemeden sitemizi ziyaret etmenizi sağlar. Bununla birlikte, bazı hizmetler, adınız, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgileri içerebilecek “kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eden kişisel verilerinizi paylaşmanızı gerektirebilir. Bunun yanı sıra kullanıcılar web sitemiz aracılılığıyla sunulan hizmetlere ve çeşitli portallara kaydolmak isterse B+L, kullanıcıların kayıt olurken verdiği iletişim bilgilerini onlardan gelen soruları yanıtlamak için kullanabilir. Kullanıcıların istemesi halinde, B+L, iletişim bilgilerini paylaşarak izin veren kullanıcılara zaman zaman, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu kullanıcıların ilgisini çekebilecek özel promosyon veya bültenleri içeren e-postalar gönderebilir.

Kişisel verilerinizi kurumsal bir işlem bağlamında haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak, kullanım şartlarımızı ve yasal bildirimlerimizi uygulamak, yasal taleplerde bulunulması, uygulanması ve savunulması amacıyla işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi, örneğin ticari işlemler bağlamında vergi, muhasebe ve diğer yasal yükümlülükleri karşılamak için işleyebiliriz. Ek olarak, kişisel verilerinizi kanunen gerekli olduğunda veya mahkeme emri veya başka bir bağlayıcı kararla zorunlu kılındığında işleriz.

B+L ayrıca, pazara sunduğu ürün ve servislerini iyileştirmek ve bunların piyasaya sunulma amaçları olan sağlık sorunları ile mücadeleye nasıl bir katkıda bulunduklarını analiz etmek ilgili tanıtım yönetmeliklerine uygun olarak literatür ve medikal bilgi taleplerinin karşılanmasını sağlamak ve aşağıda detayları açıklanan kalite güvence ve farmakovijilans faaliyetlerinin yürütümü maksadıyla, mevzuatın belirlediği sınır ve ölçülere uygun şekilde, kullanıcıların ve ziyaretçilerin sağlıkla ilgili kişisel verilerini toplayabilir, işleyebilir ve Site’nin diğer kullanıcılarına ve ziyaretçilere ait veriler ile birleştirebilir. Bunun dışında, kişisel veriler aşağıda da bahsedildiği şekilde, Veri Koruma Mevzuatı ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde yurtdışına aktarılarak, B+L tarafından yurtdışında toplanılan diğer verilerle birleştirilerek kullanılabilir. Kullanıcıların bu Site ve/veya Site’de yer alan e-posta adresleri üzerinden B+L ile iletişime geçerek kendilerine ait herhangi bir kişisel veriyi paylaşmaları halinde, B+L bu verileri Veri Koruma Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat uyarınca işleyebilecektir.


3. FARMAKOVİJİLANS VE KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİ

B+L’nin tabi olduğu mevzuat uyarınca, kullanıcıların işbu Site yahut burada bulunabilecek diğer iletişim kanalları üzerinden B+L ile paylaştıkları kişisel sağlık verileri, kanunlar ve sair mevzuattan doğan yükümlülükler gereğince işleyebilir ve bu verileri yetkili idari makamlarla paylaşılabilir. Kullanıcıların bir ürünle ilgili bir advers veya olumsuz olay ve kalite şikayeti bildiriyor olmaları halinde kullanıcılardan, hasta baş harfleri, yaşı, cinsiyeti ve reçete eden hekim, hastanın sağlık durumu gibi genel ve özel nitelikli kişisel veriler istenebilir. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından çıkarılan kılavuz ve yönetmelikler uyarınca B+L, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış/ruhsatlanmış tüm ürünleri için T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve bünyesindeki ilgili merkez, komisyon ve birimlere ürünlerinin güvenliliğiyle ilgili rapor sunmak için tanımlanabilir hasta bilgilerini toplamakla yükümlüdür. Advers olay, tıbbi bir ürünün kullanımıyla geçici olarak ortaya çıkan kullanılan ilaç ile ilişkili olsun veya olmasın herhangi bir istenmeyen ve beklenmeyen belirti (örneğin, anormal laboratuvar bulgusu dahil), semptom veya hastalığı ifade eder. Olumsuz olay ise bir tıbbi cihazın özellikleri ve/veya performansında herhangi bir hatayı veya bozulmayı veya etiketleme veya kullanım kılavuzundaki herhangi bir yetersizlik sebebiyle doğrudan ya da dolaylı olarak hastanın, kullanıcının veya diğer kişilerin ölümüne yol açan ya da açabilecek, sağlık durumunda ciddi bir bozulmaya sebep olan ya da olabilecek durumları ifade eder. Kalite şikayeti, ürünün etiketi, ambalajı, rengi, formu gibi ürünün kimyasal ve fiziksel durumuna yani ürünün spesifikasyonuyla ilgili şikayettir.


4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

B+L Site’yi kullanmanızla çevrimiçi yollarla toplayacağı kişisel verilerinizi temelde Site aracılığıyla size daha iyi bir çevrimiçi hizmet sağlamak ve taleplerinizi karşılamak yönündeki meşru menfaati için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işleyecektir.

Bunun yanı sıra burada anılmış amaçları gerçekleştirmek üzere ilettiğiniz taleplerinizi karşılamak üzere başkaca iletişim kanalları kullanmanız halinde bu yöntemlere göre değişiklik arz etmek üzere de kişisel verilerinizi kısmen veya tamamen otomatik olmayan yollarla toplayabiliriz. Söz konusu kişisel verilerinizin toplanma ve işlenmesinin hukuki sebebi de aynı doğrultuda meşru menfaatlerimizin karşılanması için veri işlememizin zorunlu olmasıdır.

Aynı zamanda sitemiz aracılığıyla ürün taleplerinizi iletmeniz halinde söz konusu taleplerinizin karşılanması sözleşmemizin kurulması ve ifa edilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak toplanacak ve işlenecektir.

B+L ayrıca aşağıda detayları verilmiş yurt dışına aktarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ve kullandığı bazı çerezlerle toplayacağı kişisel verilerinize ilişkin olarak açık rızanızın bulunması hukuki gerekçesine dayanmaktadır. Açık rızanızı her zaman aşağıda anılmış kanallardan bize yazılı olarak taleplerinizi ileterek geri alabilirsiniz.


5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, B+L ve B+L’nin farklı tüzel kişiliğe sahip yerel ve global şirketleri, bağlı iştirakleri ve bir hizmet ve/veya eser sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet sağlayıcıları tarafından, B+L’nın, faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu global veri işleme sistemlerinde kaydedilebilecek, işlenebilecek ve bu sebeplerle açık rızanızın bulunması halinde yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, B+L ve B+L’nın farklı tüzel kişiliğe sahip yerel ve global şirketleri, bağlı iştirakleri ve bir hizmet ve/veya eser sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet sağlayıcıları ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kişiler dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde aktarılmayacaktır. B+L’nin temsilcileri ile hizmet satın aldığı üçüncü kişilerin, söz konusu kişisel verilerin gizliliğini koruma ve kişisel verinin sahibinin izni olmaksızın yukarıda sayılanların haricinde üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz taleplerinizi yerine getirmek adına, iş faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmetlerinden faydalandığımız yurt içinde yerleşik iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla da paylaşılacaktır.

B+L, yukarıda anlatılan sebeplerden ötürü, kullanıcıların kişisel verilerini, Veri Koruma Mevzuatı ve sair mevzuatın izin verdiği ölçüde, Gizlilik Politikası’nda açıklanan amaçlarla, Site ile ilgili hizmet satın aldığı üçüncü kişilere ürünlerin lisans ve dağıtım hakkı sahiplerine ve/veya yurtdışına aktarabilir. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda kişisel verilerinin yurtdışına ve/veya üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını info@bausch.com.tr adresine başvurarak öğrenmeyi talep edebilir.

Açık rızanız Site kullanımınız sırasında yahut farklı farklı zamanlarda çeşitli yöntemler kullanılarak edinilebilir. Açık rızanıza dayalı olarak yürüttüğümüz aktarım faaliyetlerine ilişkin rızanızı her zaman aşağıda anılmış adreslerden bizimle yazılı talebinizi paylaşarak geri alabilirsiniz.


6. ERİŞİM, DÜZELTME YA DA İTİRAZ HAKKI

B+L, kullanıcılardan toplanan kişisel verilerin işlenmesinde, bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktadır. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda info@bausch.com.tr adresine başvurarak, her türlü kişisel verinin düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilir. Posta, elektronik posta, telefon veya faks aracılığı ile irtibata geçerek kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe B+L için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.


7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileri yalnızca geçerli yasalar uyarınca yapmamız gerektiği veya işlendiği amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Kişisel verileri artık gerekmediğinde ve her halükarda geçerli yasada belirtilen maksimum saklama süresinin sona ermesi üzerine sileceğiz.


8. GÜVENLİK VE GİZLİLİK

B+L tarafından, bilgisayar bağlantılı olarak kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanılmaktadır. B+L, kişisel verilerin işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktadır. B+L, kişisel verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; internet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek üçüncü kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.


9. DİĞER SİTELERE İLİŞKİN LİNKLER

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu Site ve B+L tarafından yönetilmekte olan diğer web siteleri ve sosyal medya hesapları için geçerlidir; B+L’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak Site’de kullanıcıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. B+L’nin amacı, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verilen internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verildiği ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple, B+L, link verilen internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak kullanıcılara herhangi bir garanti vermez. B+L, Site dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.


10. ÇOCUKLARIN ERİŞİM HAKKINDA

Bu site 18 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. B+L, çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde velilerinden alınmış net bir muvafakat olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Velilerin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır. B+L, ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmaları tavsiye etmektedir.


11. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ VE KİŞİSEL VERİLERİNİZE DÖNÜK HAKLARINIZ

Unvan: Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş.
Adres:  Büyükdere Cad. Kırgülü Sok. No:4 Metrocity İş Merkezi K:3 34394 Esentepe, İstanbul Türkiye
Telefon: +90 212 371 82 00
Fax: +90 212 283 03 30
E-posta: info@bausch.com.tr

Kullanıcılar, Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca, aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kullanıcılar, kişisel verilerine ilişkin her türlü soru ve talepleri için, B+L’ye info@bausch.com.tr üzerinden ulaşabilirler.

Yasaların gerektirdiği yerler dışında B+L, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir. İnternetin sürekli gelişimi ve ilgili mevzuat değişiklikleri gizlilik beyanımızda değişiklik yapılmasını gerektirebilmektedir. Gerektiğinde B+L’nin, Veri ve Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kullanıcılar, bu adrese e-posta göndererek işbu yasal bildirimin hüküm ve koşullarını okuduklarını beyan etmektedirler.


12. ÇEREZLER (COOKIES) VE İNTERNET ETİKETLERİ

Site’mizde çerezler kullanmaktayız. Çerezler, web sitesindeki bir web sayfasına eriştiğinizde cihazınızın depolama mekanizmasına indirilen ve daha sonra web sunucularımız tarafından erişilebilen küçük miktarlarda bilgi içeren bir metin dosyası olarak, Site’yi kullanan kullanıcılardan anlık olarak bilgi alınabilmesini ve onlara bilgi verilebilmesini sağlayan araçlardır.

Çerezler, sayfalar arasında verimli bir şekilde gezinmenize izin vermek, tercihlerinizi saklamak ve genel olarak bir web sitesi deneyiminizi geliştirmek gibi birçok farklı iş yapar. Site’mizde kullandığımız çerezler şunlardır:

Temel çerezler: Bunlar, aşağıdaki şekilde iki tür çerezlerdir:

  • yalnızca iletişimin bir ağ üzerinden gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için kullanılanlar; veya
  • talep ettiğiniz çevrimiçi bir hizmeti (örneğin web sitemiz veya web sitemizdeki bir hizmet) sağlamak için kesinlikle gerekli olanlar.

Zorunlu olmayan çerezler: Bunlar, bir web sitesindeki kullanıcı davranışını analiz etmek için kullanılan çerezler ("analitik" çerezler) veya reklamları görüntülemek için kullanılan çerezler ("reklam" çerezleri) gibi temel çerezlerin tanımına girmeyen çerezlerdir.

Çerez Türleri
Bazı çerezler web sitesi ve müşterilerimize özel sipariş platformu için çevrimiçi sipariş sisteminin çalışmasına izin vermek için gereklidir.

Web sitelerimizde, bazı zorunlu olmayan çerezler kullanabilir. Bunu bireysel kullanıcıları izlemek veya onları tanımlamak için değil, sitelerin nasıl kullanıldığı hakkında yararlı bilgiler edinmek için yapıyoruz, böylece kullanıcılarımız için onları geliştirmeye devam edebiliriz.

Web sunucularımız, bilgisayarınızın ve / veya internet servis sağlayıcınızın IP adresi, Site’ye eriştiğiniz tarih ve saat, internet adresi gibi bilgisayarınızda ve internet bağlantınızda çerezlerin ve diğer araçların kullanılması yoluyla Site’ye bağlandığınız web siteleri, kullandığınız bilgisayar teknolojisi ve Site’mizdeki hareketleriniz ve tercihleriniz gibi verileri pasif olarak toplayabilir. Bu tür çerezleri, Site’ye gelecekteki ziyaretlerinizle bağlantılı olarak bilgi toplamak (kullanıcı adı ve parolayı hatırlamak gibi), sizi önceki bir ziyaretçi olarak tanımak ve Site’deki faaliyetlerinizi izlemek için de kullanabiliriz.

Bu bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz, ancak ziyaretçilerin Site’mizle nasıl etkileşim kurduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu istatistikler kişisel veri içermez ve yalnızca teknik destek personelimiz ve pazarlama ekiplerimiz tarafından Site’nin yönetimi amacıyla kullanılır. İnternet etiketleri, web işaretçileri ve gezinme veri toplama araçları gibi diğer teknolojileri kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Çerezler ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan verileri kişisel verilerle birleştirebiliriz, ancak bunu yaptığımızda tüm bu verileri bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda kişisel veri olarak ele alıyoruz.

Aşağıdaki tablolar, kullandığımız tanımlama bilgilerine ve bunları neden kullandığımıza genel bir bakış sağlar.

Çerez AdıSağlayıcıÇerez TürüAmacıSüresi
JSESSIONIDBausch+Lombİlgili taraf çerezi / Zorunlu çerezSunucu, hangi oturumun hangi kullanıcıyla gittiğini ve alışveriş sepetinize hangi ürünleri yerleştirdiğinizi bilir. Ayrıca Bausch'un bir uygulama için oturum sayılarını izlemesine izin verir.Oturum çerezi (tarayıcı oturumunuz sona erdiğinde veya tarayıcıyı kapattığınızda hemen temizlenecektir)

Bu Site aynı zamanda Google Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, Web Sitesinin kullanımını analiz etmemize, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlememize ve web sitesi etkinliği ve İnternet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamamıza yardımcı olmak için tanımlama bilgileri kullanır. Web Sitesi üzerinden onayınızı sunmakla, sizinle ilgili verilerin Google tarafından yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlarla işlenmesine izin vermiş olursunuz. Google'ın gizlilik politikasını görüntülemek için lütfen www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html adresini ziyaret edin. Google Analytics Tarayıcı Eklentisini, analiz amacıyla Google’a veri göndermeyi devre dışı bırakmak için yükleyebilirsiniz. Ayrıntıları tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinde mevcuttur.B+L içeriklerini müşteri ihtiyaçlarına göre daha iyi uyarlamak için web sitelerine yapılan ziyaretlere (IP adresi, tarih, saat) verilen yanıtları analiz etmek için ortak değerlendirme tekniklerini kullanır. Bireysel ziyaretçi hakkında herhangi bir sonuca varılmasına izin vermeyen takma ad veya anonim veriler, web sitelerinin kullanımının istatistik biçiminde (örneğin ziyaret sayısı, sayfa başına ortalama kalış süresi) pazar analizlerini hazırlamak için saklanır. , Dosya indirme sıklığı vb.). B+L, web sitesinin kullanımını istatistiksel olarak değerlendirmek için çerezler kullanabilir. Tarayıcı ayarlarına bağlı olarak, çerezler ziyaretçinin sabit diskine metin dosyaları olarak kaydedilir. Çerezler, web tarayıcınız ve bilgisayarınızın aktiviteleri hakkında web sitemizde bilgi toplamayı mümkün kılar. Ayar seçenekleri kullanılan tarayıcıya göre farklılık gösterse de, çerezleri kabul etmeyi reddetme seçeneğiniz vardır. Tarayıcı yapılandırmanızı, bir tanımlama bilgisi aldığınızda bunun hakkında bilgilendirilecek ve onu kabul veya reddedebilecek şekilde ayarlama seçeneğiniz vardır.

B + L Google Inc.'in ("Google") bir web analiz hizmeti olan Google Analytics ve web sitesinde etracker GmbH'nin ("etracker") bir analiz hizmeti olan etracker analiz araçlarını kullanmaktadır. Google ve etracker, web sitesinin kullanımını analiz etmek, web sitesindeki faaliyetler hakkında raporlar derlemek ve sitenin etkinliği ve kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri sağlamak için çerezler kullanır. Bu web sitesini kullanmanızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler bir etracker veya Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Google Analytics ve etracker hakkında daha fazla bilgi ve bu iki analiz hizmetiyle ilgili yapılandırma seçenekleriniz aşağıda bulunabilir. Bu sayfayı kullanarak, hakkınızda toplanan verilerin yukarıda belirtilen amaç için tarafımızdan, Google ve etracker tarafından işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

Google Analytics
Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan çerezleri kullanır. Bu Site’yi kullanımınızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu web sitesinde IP anonimleştirme etkinleştirilirse, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkelerinde önceden kısaltılacaktır. Tam IP adresi yalnızca ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve istisnai durumlarda orada kısaltılır. Bu Site’nin yöneticisi adına, Google bu bilgileri Site’yi kullanımınızı değerlendirmek, Site aktivitesi hakkında raporlar derlemek ve Site yöneticisine Site aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu Site’nin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak Google'ın çerez tarafından oluşturulan verileri toplamasını ve web sitesini kullanımınızla (IP adresiniz dahil) ve bu verileri Google tarafından işlemesini engelleyebilirsiniz: araçlar .google.com / dlpage / gaoptout. "_AnonymizeIp ()" uzantısıyla korunmanız için Almanya'da Google Analytics kullanıyoruz, böylece IP adresleriniz yalnızca Google tarafından tanımlanmanızı önlemek için kısaltılmış biçimde işlenir. Google Analytics hakkında daha fazla bilgi İnternette şu adreste bulunabilir:  www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html Burada ayrıca yapılandırabileceğiniz ve Google Analytics kullanımını sınırlayabileceğiniz bilgiler ve tarayıcı araçları bulabilirsiniz.

Etracker
Bu Site’de, pazarlama ve optimizasyon amacıyla veri toplamak ve kaydetmek için etracker GmbH (www.etracker.com) teknolojisi kullanılmaktadır. Bu verilerden bir takma adla kullanım profilleri oluşturulabilir. Çerezler kullanılabilir. Etracker teknolojileri ile toplanan veriler, bu Site’ye gelen ziyaretçiyi kişisel olarak tanımlamak için kullanılmayacak ve ilgili kişinin rızası olmadan takma adın taşıyıcısı hakkındaki kişisel verilerle birleştirilmeyecektir. Gelecekte geçerli olacak şekilde aşağıdaki bağlantı altında etracker tarafından veri toplama ve depolanmasına itiraz edebilirsiniz: www.etracker.de/privacy İnternette etracker hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: www.etracker.com/datenschutz/ 

Google Web Yazı Tipleri
Google Web Yazı Tipleri. Site’miz, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcınızın önbelleğine yükler. Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekir. Bu, Google'a Site’mize IP adresiniz üzerinden erişildiği bilgisini verir. Google Web Yazı Tiplerinin kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin tek tip ve çekici bir sunumunda meşru menfaatimiz hukuki gerekçesinin içindedir. Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır. Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi developer.google.com/fonts/faq adresinde ve Google'ın veri koruma beyanında bulunabilir: policies.google.com/privacy  

Google Haritalar
Site’mizde Google Haritalar kullanıyoruz. Sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'dir. Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir; bu, izin verdiğiniz ve istediğiniz zaman iptal edebileceğiniz çerezler kullanılarak yapılır. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumunu size sunmak ve kaydettiğimiz konumları bulmanızı kolaylaştırmak için web sitemizde size Google Haritalar sunuyoruz. Sağlayıcıdan, bilgileri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Facebook Pikseli
Site’miz, dönüşümü ölçmek için Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD'den (“Facebook”) gelen ziyaretçi eylem pikselini kullanır. Bu şekilde, sayfa ziyaretçilerinin davranışları, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra izlenebilir. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilmesine ve gelecekteki reklam önlemlerinin optimize edilmesine olanak tanır. Toplanan veriler, bu Site’nin yöneticisi olarak bizim için anonimdir; kullanıcıların kimliği hakkında herhangi bir sonuç çıkaramayız. Bununla birlikte, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiliyle bağlantı kurulabilir ve Facebook, verileri Facebook veri kullanım yönergelerine uygun olarak kendi reklam amaçları için kullanabilir. Bu, Facebook'un Facebook sayfalarındaki ve Facebook dışındaki reklamları değiştirmesine olanak tanır. Site’nin yöneticisi olarak, verilerin bu şekilde kullanımını etkileyemeyiz. Bu nedenle, Facebook piksellerine onay vermeniz istenir. Gizliliğinizi korumayla ilgili daha fazla bilgiyi Facebook'un veri koruma bilgilerinde bulabilirsiniz: www.facebook.com/about/privacy/  Ayrıca, www.facebook.com/ads/preferences/  adresindeki reklam ayarları alanında "Özel Hedef Kitleler" yeniden pazarlama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için Facebook'a giriş yapmalısınız. Facebook hesabınız yoksa, European Interactive Digital Advertising Alliance'ın web sitesinde Facebook'tan kullanıma dayalı reklamları devre dışı bırakabilirsiniz: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ 

DocCheck. Web sitelerimizdeki reçeteli ilaçlarla ilgili belirli bilgileri yalnızca tıbbi uzmanlara ait belirli kişilere sunmamıza izin verilmektedir. Erişim yetkinizi doğrulamak için, bu nedenle profesyonel bağlılığınızın kanıtını talep etmek zorundayız. Bunun için DocCheck Medical Services GmbH'nin harici hizmetini kullanıyoruz. DocCheck'te depolanan giriş verileriniz doğrulama için bir kez DocCheck'e iletilecektir.

Çerezler Nasıl Kontrol Edilir

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, kesinlikle gerekli olan bu tanımlama bilgilerinin yerleştirilmesini ve bunlara erişilmesini engellerseniz, Site’yi tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi veya istenen hizmeti sağlayamayabileceğimizi unutmayın.

İnternet tarayıcınızı, bir çerez aldığınızda sizi uyaracak ve size çerezi kabul etme veya reddetme seçeneği sunacak şekilde yapılandırma seçeneğiniz vardır.

Ayrıca, tüm çerezleri engelleme seçeneğiniz de vardır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmek için İnternet tarayıcınızın yardım bölümüne tıklayın ve talimatları izleyin.

Hangi çerezlerin ayarlandığını görmek ve bunları devre dışı bırakmak da dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.aboutcookies.org/ adresini ziyaret edin.

 

   TrustArc