YASAL BİLDİRİ

 

1. İÇERİKTEN SORUMLULUK

Bu internet sitesine (“Site”) erişim ve Site’nin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabiidir. Bu Site Bausch and Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş. (“B+L”) tarafından geliştirilmiştir ve yönetilmektedir. B+L’nin, yürürlükteki yasalara tabi haklarınızı ihlal etmeden, bu Site’de, yer alan bilgi ve taahhütlerden vazgeçmek veya bunlarda kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu tür değişiklikler önceden bildirilmeksizin B+L tarafından yapılabilir. Bu nedenle, Site’yi tekrar ziyaret ettiğinizde şartları yeniden gözden geçirmenizi ve yapılabilecek değişiklik veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

Site’de yer alan hiç bir bilgi ürünlerimizle, tıpla, sağlıkla ilgili, hastalığın tedavisine yönelik tıbbi tavsiyede bulunmayı veya profesyonel tıbbi tavsiye, tanı veya tedavinin yerini tutmayı amaçlamamaktadır. Bir sağlık sorununuz olması halinde, derhal doktorunuza veya eczacınıza danışın. Sağlık durumunuza ve uygun tedaviye özgü sorular doktorunuza veya eczacınıza yöneltilmelidir. B+L’nin internet sitelerinde okumuş olduğunuz herhangi bir bilgi profesyonel sağlık mensuplarının veya otoritelerinin vermiş olduğu önerilerin yerine geçmez ve geçmeyi amaçlamaz. 

Ayrıca, Site’de yer alan hiçbir bilgi B+L tarafından temin edilen ürünlerin kullanımına dair talimatlar sağlamaya yönelik değildir. B+L’nin ürünleri ve hizmetlerine özel bilgi ve talimatlar için lütfen tüm B+L ürünleriyle birlikte verilmiş olan etiket ve kullanım talimatları ile kısa ürün bilgilerine bakınız. Site’de ele alınan herhangi bir ürün veya hizmeti kullanmadan önce lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

B+L, Site’yi gerekli dikkat ve özeni göstererek hazırlar, içeriğinin doğru, tam ve güncel olmasını sağlar. İnternet sitesindeki bilgilerin, yayınlandıkları tarih itibariyle doğru ve güvenilir olduğu kabul edilse bile, B+L sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve uygunluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez veya herhangi bir güvence vermez. Kullanıcı, sitedeki içeriği, riski kendisine ait olacak şekilde kullanır. B+L, site yer alan herhangi bir verinin, herhangi bir amaç için uygunluğuna veya yayınlanmış herhangi bir bilginin bütünlüğü ya da kullanışlılığına ilişkin, açık veya zımni, hiçbir güvence vermez. İnternet sitelerinde yer alan bilgiler, kişisel, finansal veya işle ilgili önemli bir karar vermek için yönlendirici olarak kullanılamaz; kullanılması halinde, kullanıcı, yukarıda sayılan sebeplerle bağlantılı beklentilerinin karşılanmamasından ötürü, B+L’ ı sorumlu tutamaz. Sitenin her türlü kullanımından doğan bütün sorumluluk kullananın kendisine aittir. Sitede yer alan, bazı ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler, hangi kişiler için ulaşılabilir olacakları hususunda sınırlamalara tabi tutulabilir. B+L, işbu internet sitesindeki içeriklerin kullanılması veya kullanılamaması ya da hatalı kullanılmasından doğacak herhangi zarar, kayıp veya harcama için sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanacak, kullanım, yorumlama ve her türlü hukuki soruna Türk hukuku uygulanır. B+L, bu internet sitesinde yer alan içeriği, öncesinde bir bildirim yapmaksızın, her zaman, güncelleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. B+L bu internet sitesinin bulunduğu alanın her zaman bulunabileceği veya herhangi bir virüs içermediği hususlarında herhangi bir güvence vermez. Kullanıcılar bu siteyi kullanmalarından doğacak bütün sorumluluğu kabul ederler. 


2. BAĞLANTIDAN SORUMLULUK

Kullanıcılar bu internet sitesinde yer alan bağlantılar vasıtasıyla ulaştıkları alanlarda bulunan şüpheli/illegal içerikler ile ilgili, B+L’yi info@bausch.com.tr adresi üzerinden bilgilendirebilirler. Bu tarz içeriklere yönlendirme yapan linkler, tarafımızca incelendikten sonra, gerekli, mantıklı ve yapılabilir olduğu takdirde, siteden kaldırılır. 


3. ULUSLARARASI KULLANICILAR 

Site, B+L tarafından kontrol edilmekte, işletilmekte ve güncelleştirilmektedir. Bu Site, sadece Türkiye'de kullanılmak üzere tasarlanmıştır. B+L, Site’de yer alan detayların Türkiye dışındaki yerlerde de doğru olduğuna dair garanti vermez ve özellikle ürün ve hizmetlerin aynı görünüm, aynı boyut veya aynı şartlarda mevcut olduğunu garantilemez. Site’ye Türkiye dışından giriyorsanız veya içeriğini Türkiye dışından yüklüyorsanız, mahalli mevzuata uygun davranmak sizin sorumluluğunuzdadır. 


4. TİCARİ MARKA VE TELİF HAKKI 

Bu internet sitesindeki tüm içeriğin telif hakkı saklıdır. Bu alandaki içerikler, B+L’ye ait veya üçüncü kişilere ait olmakla birlikte B+L’ye tahsis edilmiş telif haklarının koruması altındadır. Bu telif hakkının internet üzerinde yayınlanıyor olması, işbu içeriklerin, üçüncü kişiler tarafından, başka alanlarda kullanılmasına rıza gösterilmesi anlamına gelmez. Kullanıcılar, burada, bu sitenin tekil parçalarının ve öğelerinin, kopyalanmasının, çoğaltılmasının veya dağıtılmasının yasak olduğunu açıkça kabul eder. İşbu içerikler, B+L’nin yazılı rıza beyanı olmadan, değiştirilemez, başka internet sitelerinde veya birbirine bağlı bilgisayarlarda kullanılamazlar. Bu kuralların herhangi birinin ihlali halinde, ihlali gerçekleştiren taraf, indirilmiş veya çıktısı alınmış materyali derhal imha etmek zorundadır. Böylesi bir durumda B+L’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin hakkı bulunmaktadır.

Sitedeki tüm yazı, fotoğraf ve diğer materyaller B+L’ye ait veya B+L’ye tahsis edilmiştir. Tüm hakları saklıdır. İçerik yalnızca, ticari olmayan, kişisel kullanım içindir. Sitedeki materyallerin bunun dışında kullanımı yasaktır. Sitedeki materyalleri kullanırken, kullanıcılar bütün bu kısıtlamalara, şartlara ve gerekliliklere uymak zorundadır. B+L ve bağlı şirketleri bu interneti sitesinde kullanılan tüm markaların sahibidir. Üçüncü kişilerin işbu işaretleri, logoları ve markaları kullanmaları yasaktır.

Bu Site’de belirtilen bütün ürün isimleri B+L ve B+L’nin yan kuruluşları, bağlı iştirakleri şubeleri veya ortak girişimlerinin ticari markasıdır. Bu ticari markaların veya diğer materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasak olup bahsedilen durumlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ihlali anlamına gelir.

B+L, üçüncü şahıs sağlayıcılar tarafından sağlanan içeriklerden sorumlu değildir ve o içeriğin telif hakkı sahibinin iznini almadan bu gibi materyalleri dağıtmanız yasaktır. Yukarıda izin verilen durumlar haricinde, B+L'ye ait herhangi bir patent, ticari marka ya da fikri mülkiyet hakkına tabi olarak hiç kimseye, açık ya da zımni, herhangi bir lisans ya da hak verilmemektedir. B+L internet sitelerindeki herhangi bir B+L ticari markası, ticari isim ya da ticari takdim şekli, şirketin ürün ya da hizmetlerini açıklamak haricinde, önceden B+L’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.


5. YARGI YETKİSİ 

Bu internet sitesinin kullanımı veya ona bağlı sebeplerle doğacak her türlü talep ve uyuşmazlığın çözümünde, tek yetkili, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 


6. GİZLİLİK TERCİHLERİ 

Kullanıcılar bu internet sitesinde yer alan e-posta adreslerinden herhangi birine e-posta göndererek, B+L’nin kendilerine özel promosyonlar ve bültenler içeren e-postalar göndermesini kabul eder. Kullanıcılar, bu e-postaları artık almak istemediklerinde, kendilerine iletilen her e-postanın alt kısmında bulunan abonelikten çık butonuna tıklayarak e-posta listesinden çıkabilirler. Çerezler ve benzer teknolojiler bu internet sitesini kullanan kullanıcılardan anlık olarak bilgi alınabilmesini ve onlara bilgi verilebilmesini sağlayan araçlardır. B+L, çerezleri, bu internet sitesinin trafiğini denetlemek maksadıyla kullanır. Kullanıcılar bu siteyi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcılar, her türlü soru ve talepleri için, B+L’ye info@bausch.com.tr üzerinden ulaşabilirler.

   TrustArc